Recrur
logo

IT Akadeemia kutsehariduse peaspetsialist

Sinu igapäevatöö IT Akadeemia programmis on:

Kutsehariduse pilootprogrammi tegevuste elluviimise koordineerimine ja arendamine.

Koostöös programmi partneritega õppetöö ja- korralduse kvaliteeti tõstvate ning õpetamist toetavate tegevuste kavandamine ja elluviimine, eelarvete planeerimine, aruandluse korraldamine.

Töörühmade töö koordineerimine, koostöö kavandamine ja elluviimine mh ülikoolide ning tööandjatega.

Töövaldkonnaga seotud tegevuste ja tulemuste esitlemine ning osalemine kommunikatsioonitegevustes.

Oled edukas kandidaat, kui:

Soovid kaasa mõelda innovaatiliste hariduslahenduste loomisel;

Oled iseseisev, hea algatus- ja organiseerimisvõimega, väga hea meeskonna- ja koostööoskusega;

Oskad kavandada paralleelseid tööprotsesse, määratleda prioriteete ning juhtida töörühmade tööd;

Oled omandanud magistrikraadi ning Sul on vähemalt 5 aastat töökogemust haridusvaldkonnas, soovitavalt kutse- või kõrghariduses. Kasuks tuleb õppekavade arenduspõhimõtete tundmine ja varasem kogemus õppetöö kvaliteedi hindamisel;

Sul on väga hea eesti ja hea inglise keele oskus nii kõnes kui ka kirjas, vene keele oskus tuleb kasuks.

Palun lisa e-mail
Palun lisa telefoninumber
Palun vali positsioon
Palun lisa vajalikud failid
0 /
Palun tee valik
Loading...