Recrur
logo

Klassikalise balleti eriala põhikooli 5. klassi

MUBA BALLETI õppekava toetub balletiajaloole ja Eestis kujunenud kutselise tantsu traditsioonidele. Noor tantsuhing saab MUBA's õppida tunnustatud klassikalise ja kaasagse tantsu õppesüsteeme ning -meetodeid. Õppetöö üheks oluliseks osaks on loominguline tegevus MUBA lavadel (suur lava, black-box, kammersaalid ja kuus avarat treeningsaali). Õpetajad ja koreograafid loovad originaalteoseid õpilastele, millele lisandub klassikalise tantsu repertuaar. Õpilased omandavad lisaks klassikalise balleti treeningule veel moderntantsu süsteeme ning maailma juhtivate kaasaja koreograafide loomingut (Tetley, Naharin, Kylián, Forsythe, Ek ja Eesti koreograafid). Seda kõikke üldainete kõrvalt alates 5. klassist.
Balleti õpilastel on võimalus osaleda loomingulistes protsessides, mis ühendab muusika saatel etendatavat lavatantsuteost mitme kunstiliigi koosluses terviklikuks kunstiteoseks: tantsu, muusika, kirjandusliku süžee ning kujutava kunsti lavakujunduse ja kostüümide näol. Õpilastel toimuvad loomingulised töötoad kõikide eelnevalt kirjeldatud kunstiliikide parimate esindajatega. MUBA BALLETI õppeprotsess toetab iseenda väärtustamist mõtleva ja loova isiksusena. Õppekava lõpetades on õpilane valmis tööeluks nii balletiteatris kui vabakutselisena.

Palun lisa e-mail
Palun lisa telefoninumber
Palun vali positsioon
0 /
0 /
0 /
0 /
0 /
0 /
0 /
0 /
0 /
Palun lisa vajalikud failid
0 /
0 /
Palun tee valik
Loading...